O Ostrovánkách, jedné z těch nejmenších obcí Hononínska, je první písemná zmínka již v roce 1141. V běhu času to byla občas zcela pustá ves či ztrácela svou samostatnost. Až v roce 1990 konečně znovu získala statut samostatné obce, která má v současnosti 238 obyvatel, vlastní znak a prapor. Zastupitelstvo máme pětičlenné, v obci znovu funguje od r.2006 sbor dobrovolných hasičů, pod jehož záštitou se konají ve spolupráci s kulturní komisí obce všechny společenské a kulturní akce, např. maškarní plesy proděti a dospělé, výstavy vín, hody a další. Vydáváme čtvrtletní zpravodaj, píše se obecní kronika, máme webové stránky a byly vydány rovněž publikace o obci.V obci byl v roce 2010 nově otevřen obchod Jednoty s nejmenší prodejní plochou v okrese. V průběhu let se v obci zrekonstruovaly všechny komunikace, vybudovaly se nové chodníky, upravil se střed obce, vybudovalo dětské hřiště s moderními prvky, provedla se výsadba třešňové aleje, v obci byly vysazeny staré odrůdy ovocných stromů a na vybraných místech obnovena původní flora a mnoho dalšího zvelebení vzhledu obce. Máme zde vodovod, plynovod, KT s místním infokanálem. Další záměry jsou zakotveny v místním programu rozvoje . Jedná se zejména o obnovení rybníka, výstavbu rodinných domů a víceúčelového hřiště. Zásluhou mužského a ženského pěveckého sboru, které však v současnosti nefungují, byl v roce 1999 obnoven místní kroj, který se řadí do severní oblasti hanáckého Slovácka. Od roku 2001 vznikla nová tradice stavění máje v pátek před svatováclavskými hody. V obci máme drobné sakrální stavby, z nichž je nejzajímavější nově zrekonstruovaná kaplička Panny Marie z r.1882 a zejména nově opravená kaple sv.Václava s unikátní výzdobou. Obraz sv.Václava od malíře Jano Kohlera z Brna a znázornění 16-ti zastavení křížové cesty ve vitráži oken kapličky od světoznámého profesora Antonína Kloudy z Prahy a mozaika ukřižování na stěně za oltářem, včetně mozaiky na oltáři. Před kaplí stojí kamenný kříž. Při opravě kříže z r.1919 na dolním konci obce byla osazena mramorová deska na paměť osvobození obce za 2.sv.války. Vzniklo tak důstojné pietní místo. Přestože naše obec patří k nejmenším, žije bohatým společenským životem a drží krok s moderním dobou.

 

Přehled akcí 2022

https://www.ostrovanky.cz/prehled-akci-v-ostrovankach-v-roce-2022

Květen
1. 5. 2022 Degustace vín
7. 5. 2022  Výstava vín
21. 5. 2022 Tvořivé dílny

Červenec
9. 7. 2022  Trojboj (nohejbal, volejbal a stolní tenis)

Srpen
6. 8. 2022  Soutěž v požárním útoku

Září
10. 9. 2022  IV. SRAZ, VÝSTAVA A JÍZDA HISTORICKÝCH VOZIDEL OSTROVÁNKY
23. - 25. 9. 2022  Hody

 

A2
Detske hriste
Pohled na horni konec obce
Pohled na stred obce

 

vys Kamenny kriz na dolnim konci obce
vys Kamenny kriz u kaple sv. Vacla
vys Kaple sv. Vaclava
vys Kaplicka Panny Marie
20200215 172122
20200217 155733
20200217 155556
20200217 155659