O Mikroregionu

Mikroregion BABÍ LOM je dobrovolným svazkem obcí, který byl založen 24. dubna 2002. Zakládajícími členy byly: Bukovany, Dražůvky, Kyjov, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Věteřov a Želetice.

Název dal mikroregionu nejvyšší bod tohoto území, kopec Babí lom s nadmořskou výškou 417 m.n.m.

Mikroregion má sílo na adrese Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov.

Předmětem činnosti svazku je zejména podporovat sociologicko-ekonomický rozvoj Svazku obcí podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích a zajišťovat spolupráci, koordinaci a poskytovat pomoc a podporu obcím i dalším subjektům v různých oblastech jejich rozvoje.

Mikroregion je uceleným územím, nacházejícím se v západní části okresu Hodonín, navazujícím západním směrem na město Kyjov.

Mikroregion je tvořen převážně Hustopečskou a Kyjovskou pahorkatinou, přecházející do Ždánického lesa a Chřibů. Jde o pestře členité, zemědělsky převážně intenzivně využité území se značným podílem vinohradů i ovocných sadů, ohrožované vodní erozí. Podíl lesů je však rovněž nezanedbatelný. Mnohé obce si zachovaly typický jižní a vinařský ráz.

Velikostní struktura obcí mikroregionu

Velikostní skupina obce  Počet obcí      %  
1 – 499 3 45,5
500 – 999 5 45,5
10 000 – 19 999 1 9,0
Celkem 9 100,0