Nenkovice

Název obce je odvozen od jména Nynek držitele  původního panství. Obec se nachází 10km západně od Kyjova. Nenkovice se řadí mezi malá venkovská sídla.  K významným dominantním stavbám obce se řadí velká budova školy, řimskokatolická kaple, historická budova  radnice a  kulturní památka  - zvonice uprostřed návsi.  Na území obce se nachází velké množství kapliček, křížů  a božích muk ale  také přírodní rezervace s výskytem  teplomilných stepních  rostlin, brouků  a hmyzu například vzácného motýla Modráska  Ligrusového  K významným rodákům a osobnostem, kteří přispěli k zviditelnění  obce   byli zejména akademický malíř Jano Köhler, který maloval převážně světské motivy v kostelích na Moravě a v Čechách, dále bývalý konzul ve Švýcarsku Dr. Jokl, malérečka velikonočních vajíček paní A. Ježková , významný skladatel dechové hudby na Moravě pan St. Pěnčík a také herečka národního divadla Blažena Holišová. Nářečí v  Nenkovicích obsahuje hanácké prvky se slováckými tvary. Jako že majú, dajú ale nic neprodajú, mlíko, tož, eště, krív, slípka, chcu, nech ně ,eště, atd. Kroje se zde nosí hanácko- slovácké s rysy Ždánického panství. Nejen  pro  působení na Slováckém roku   si  místní ženy samy ušili a tím obnovily  jednoduché  ženské a mužské všední kroje v obci , které vyjadřují původní zvyky a tradice obyvatel Nenkovic.

pohled
naves