Želetice

Obec se nachází asi 12 km západně od Kyjova. Severozápadně od obce protéká potok Trkmanka. V obci v současné době žije 501 obyvatel.
Želetice patří k nejstarším obcím na Kyjovsku. První písemná zmínka je z roku 1131, je ale předpoklad, že obec existovala již daleko dříve. Raně gotický kostel sv. Jakuba pochází ze 13. století a byl přestavěn koncem 18. století v barokním stylu. Gotický presbytář s gotickým vítězným obloukem je nejstarší ze zbytku původního kostela. V roce 2003 byl do kostela nainstalován nový pseudogotický oltář.
V obci se nachází mateřská škola. Školáci dojíždí především do školy v Nenkovicích a okolních škol.
V roce 2006 bylo v budově školy otevřeno místní muzeum, které nám přibližuje život našich předků a připravuje také příležitostné výstavy.
V západní části katastru obce se nachází oplocená daňčí farma se stádem cca 400 kusů daňčí zvěře, která se svou rozlohou 65 ha řadí k největším svého druhu v republice.
Národní přírodní památka Na Adamcích je jednou z nejpestřejších moravských stepí a byla vybrána i do soustavy Natura 2000. Nejkrásnější jsou Adamce v jarních měsících, kdy většina rostlin rozkvete.
Obcí prochází značená Kyjovská vinařská cyklostezka a v místě zrušené železniční trati byla v roce 2016 dokončena cyklostezka Ždánicko, která propojuje Uhřice a Ždánice.
Do současného dění v obci se aktivně zapojuje spolek Želetické ženy, Zahrádkáři, Myslivecký spolek, fotbalový klub TJ Sokol, smíšený chrámový pěvecký sbor, mužský pěvecký sbor a Sbor dobrovolných hasičů. Z kulturního a společenského života v obci je nutné zmínit v červenci na svátek sv.Jakuba krojované hody nebo zpívání mužských sborů. Vinaři každoročně pořádají ochutnávku vín. Lidový kroj, který se v obci nosí při slavnostních příležitostech, patří do oblasti Hanáckého Slovácka.

Více informací na www.zeletice.cz

 

Kulturní akce v roce 2017 v Želeticích

10.6.          Želetický guláš
24.6.          Farní dvorní slavnost
21.7.          Hodová ochutnávka vín
22.-23.7.    Krojované hody
27.8.          Střelecké závody
2.12.          Svěcení mladých vín
28.12.        Zpívání u vánočního stromu

1

2